نمایشگر یک مطلب

آدرس: یزد میدان

حضرت امام حسین(ع)
استانداری یزد
كدپستي:
8916188614

تلفن31111(035)

نمابر:36243888(035)
وبگاه اينترنتي:
www.ostanyazd.ir

رایانامه:

info@ostanyazd.ir

اسامي و تلفن مديران استان

دانشجويان با مشاركت فعال خود در مباحث اجتماعي، سياسي و فرهنگي، پويايي جامعه را رقم بزنند
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:
دانشجويان با مشاركت فعال خود در مباحث اجتماعي، سياسي و فرهنگي، پويايي جامعه را رقم بزنند
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در جمع دانشجويان دانشگاه يزد با اشاره به نقش دانشجويان در مشاركت اجتماعي اظهار داشت: دانشجويان با پشتوانه قوي حركتهاي سياسي و انديشمندانه جريانهاي دانشجويي، امروز مدافع حقوق...
16 آذر؛ پايه هويت جريان دانشجويي به عنوان يك وزنه غيرقابل انكار در تحولات سياسي جامعه ايران است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:
16 آذر؛ پايه هويت جريان دانشجويي به عنوان يك وزنه غيرقابل انكار در تحولات سياسي جامعه ايران است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: ويژگي ممتاز جنبش دانشجويي طي اين سالها مطالبه گري حقوق مردم و نمايندگي كردن خواسته هاي عمومي جامعه بوده و اين ناشي از پيوند عميق جريان دانشجويي با لايه هاي زيرين جامعه بود و از همين روست كه شايد بتوان...
دستگاه های اجرایی در رعایت حقوق شهروندی اهتمام ویژه داشته باشند
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار اظهار اميدواري كرد؛
دستگاه های اجرایی در رعایت حقوق شهروندی اهتمام ویژه داشته باشند
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: اميدوارم با فعال شدن ستاد صيانت در استان و در شهرستانها و همچنين دستگاههاي اجرايي، شاهد اين باشيم كه هم مردم به حقوق خودشان در زمينه هاي مختلف بيشتر واقف شوند و هم اينكه دستگاههاي اجرايي اهتمام و جديت...
سازمان هاي مردم نهاد بايد در عرصه مبارزه با دخانيات وارد عمل شوند
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:
سازمان هاي مردم نهاد بايد در عرصه مبارزه با دخانيات وارد عمل شوند
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد خاطر نشان كرد: يك نگراني در خصوص مقابله با قليان وجود دارد و آن اينكه استفاده از قليان پس از برخورد به عرصه هاي زير زميني راه يابد و كانون هاي زير زميني شكل گيرد كه بايد تدبير لازم صورت پذيرد.
آگاهي بخشي و مشاركت مردم، افزايش ظرفيت تحقق مبارزه با ايدز را به دنبال خواهد داشت
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:
آگاهي بخشي و مشاركت مردم، افزايش ظرفيت تحقق مبارزه با ايدز را به دنبال خواهد داشت
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد، مشارکت سازمان هاي مردم نهاد را در انجام امور اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان بسيار متداول دانست و اظهار داشت: در استان يزد نيز اين پتانسيل وجود دارد و در حال حاضر نيز تعدادي از این سازمانها فعاليت دارند.
شوراها برجسته ترين نمود مشاركت در عرصه هاي مختلف هستند
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار:
شوراها برجسته ترين نمود مشاركت در عرصه هاي مختلف هستند
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد گفت: شوراها برجسته ترين نمود مشاركت در عرصه هاي مختلف هستند و هيچ نهادي چون شوراها تاكنون نتوانسته موجب جلب مشاركت مردم شود.
نمایش 1,591 - 1,596 از 1,670 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 279

این سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟