نمایشگر یک مطلب

آدرس: یزد میدان

حضرت امام حسین(ع)
استانداری یزد
كدپستي:
8916188614

تلفن31111(035)

نمابر:36243888(035)
وبگاه اينترنتي:
www.ostanyazd.ir

رایانامه:

info@ostanyazd.ir

اسامي و تلفن مديران استان

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد حائز رتبه برتر کشوري شد
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد حائز رتبه برتر کشوري شد
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد به عنوان يكي از پنج دفتر برتر در حوزه اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور انتخاب شد.
كودكان اتباع خارجه و مهاجرين بيشترين تعداد كودكان خياباني و كار استان را تشكيل مي دهند
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار :
كودكان اتباع خارجه و مهاجرين بيشترين تعداد كودكان خياباني و كار استان را تشكيل مي دهند
معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: طبق بررسي هاي انجام شده كودكان اتباع خارجه و مهاجريني كه از خارج از استان به يزد وارد شده اند بيشترين تعدادكودكان خياباني و كار را تشكيل مي دهند.
نگاه به کار گروه زنان و خانواده ، همرديف نگاه به توسعه شهرستان باشد
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد:
نگاه به کار گروه زنان و خانواده ، همرديف نگاه به توسعه شهرستان باشد
مدیر کل دفتر امر بانوان و خانواده استانداری یزدگفت: کار گروه زنان و خانواده باید به عنوان یک بازوی اجرایی و حمایتی در کنار دیگر گروه های کاری تشکیل شود و نگاه به آن ، همرديف نگاه به توسعه شهرستان باشد.
باید در حوزه زنان و خانواده نقش نظارتی و حمایتی خود را قوی نماییم
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد:
باید در حوزه زنان و خانواده نقش نظارتی و حمایتی خود را قوی نماییم
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد اظهار داشت: در حوزه زنان و خانواده باید کارهای ماندگار از قبیل احداث بازراچه های خود اشتغالی و سرای محلات صورت گیرد.
رمز موفقيت در مبارزه با موادمخدر، اتكاء به مشاركت مردم است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:
رمز موفقيت در مبارزه با موادمخدر، اتكاء به مشاركت مردم است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با اشاره به نقش مهم حضور مردم در موفقيت برنامه هاي حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: رمز موفقيت در مبارزه با موادمخدر، اتكاء به حضور و مشاركت مردم است .
نمایش 1,471 - 1,476 از 1,776 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 296

این سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟