نمایشگر یک مطلب

آدرس: یزد میدان

حضرت امام حسین(ع)
استانداری یزد
كدپستي:
8916188614

تلفن31111(035)

نمابر:36243888(035)
وبگاه اينترنتي:
www.ostanyazd.ir

رایانامه:

info@ostanyazd.ir

اسامي و تلفن مديران استان

طرح مشارکت بانوان در حفاظت از منابع طبیعی در استان یزد اجرا می شود
طرح مشارکت بانوان در حفاظت از منابع طبیعی در استان یزد اجرا می شود
طرح مشارکت بانوان در حفاظت از منابع طبیعی در استان یزد به عنوان پایلوت اجرا می شود.
فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد براساس قانون مداري است
مديركل امور اجتماعی و فرهنگي استانداري یزد :
فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد براساس قانون مداري است
مديركل امور اجتماعی و فرهنگي استانداري یزد با بيان جايگاه و نقش مهم تشكل هاي مردمي در كمك به توسعه پايدار و پيشرفت كشور گفت: خوشبختانه در دولت تدبير و اميد فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد براساس قانون مداري است.
نيازمند شناخت هويت خود هستيم
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تأكيد كرد:
نيازمند شناخت هويت خود هستيم
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت : نياز داريم در هر مقطع زماني هويت خود را بازيابي و بازشناسي نمائيم و با علم و آگاهي نسبت به آنچه كه داشته ايم و توانمنديهايمان براي آينده اي بهتر برنامه ريزي كنيم.
از همه ظرفیت‌ها برای ارتقاء مشارکت زنان استفاده نمائیم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:
از همه ظرفیت‌ها برای ارتقاء مشارکت زنان استفاده نمائیم
معاون سیاسی، امنیت و اجتماعی استاندار در جلسه کار گروه زنان و خانواده اظهار داشت: باید از همه ظرفیت‌ها برای ارتقاء مشارکت اجتماعی زنان با نگاه عمیق به حوزه تحکیم خانواده استفاده نمائیم و برنامه هایی را در آینده پیش بینی کنیم ضمن آنکه برنامه های انجام...
مهمترین فلسفه تشکیل سازمانهای مردم نهاد، سازماندهی مشارکت مردم و جامعه است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:
مهمترین فلسفه تشکیل سازمانهای مردم نهاد، سازماندهی مشارکت مردم و جامعه است
گرد همایی مدیریت زنان در سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده به منظور معرفی نقش و جایگاه مدیریت زنان در سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده طی کارگاه آموزشی برگزار شد.
جلسه اتاق فکر گروه کاری آموزش خانواده برگزار شد
به ریاست مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد؛
جلسه اتاق فکر گروه کاری آموزش خانواده برگزار شد
جلسه اتاق فکر گروه کاری آموزش خانواده با دستور کار هماهنگی و بررسی طرح پویش رسانه ای و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اقشار تاثیر گذار در امر خانواده برگزار شد.
نمایش 1,129 - 1,134 از 1,477 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 247

این سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟