نمایشگر یک مطلب

آدرس: یزد میدان

حضرت امام حسین(ع)
استانداری یزد
كدپستي:
8916188614

تلفن31111(035)

نمابر:36243888(035)
وبگاه اينترنتي:
www.ostanyazd.ir

رایانامه:

info@ostanyazd.ir

اسامي و تلفن مديران استان

استفاده كامل از ظرفيتهاي فرهنگي استان
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تأكيد كرد :
استفاده كامل از ظرفيتهاي فرهنگي استان
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: يكي از دلايل ناكارآمدي در مباحث فرهنگي اين است كه اطلاعات و ظرفيتهاي كامل فرهنگي به صورت ساماندهي شده در استان وجود ندارد و نتوانسته ايم از اين پتانسيلهاي كامل فرهنگي استفاده بهينه نمائيم.
چشم اميد ما به رسانه ها و مطبوعات محلي است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد :
چشم اميد ما به رسانه ها و مطبوعات محلي است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري يزد گفت : دولت تدبير و اميد بستر و فضاي مناسبي را براي رسانه ها و مطبوعات فراهم كرده كه مبتني بر شفافيت و اطلاع رساني و نقد آزادانه است.
پرداختن به مشكلات مردم مستلزم استفاده از همه ظرفيت هاست
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تأكيد كرد :
پرداختن به مشكلات مردم مستلزم استفاده از همه ظرفيت هاست
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت : پرداختن به مشكلات و امور مردم مستلزم استفاده از همه ظرفيت هاي موجود در جامعه و سرمايه هاي اجتماعي است.
تفاوت بين نقد و تخريب در عرصه رسانه ها بايد مشخص شود
استاندار يزد:
تفاوت بين نقد و تخريب در عرصه رسانه ها بايد مشخص شود
استاندار يزد گفت: رسانه ها بايد در چارچوب مسائل اخلاقي حركت كنند و سياست استان نيز در مواجهه با رسانه ها، همين است و مي بينيم كه جامعه نيز به اين مباحث عنايت دارد و به سمت رسانه هايي كه چارچوبهاي اخلاقي و موازين قانوني را رعايت مي كنند گرايش دارد.
برگزاري دوره آموزشي پدافند غيرعامل
برگزاري دوره آموزشي پدافند غيرعامل
دوره آموزشي پدافند غيرعامل از طرف وزارت كشور و سازمان پدافند غيرعامل در استان يزد به مدت 3 روز در حال برگزاري مي باشد.
نمایش 1,105 - 1,110 از 1,213 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 203

این سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟