نمایشگر یک مطلب

آدرس: یزد میدان

حضرت امام حسین(ع)
استانداری یزد
كدپستي:
8916188614

تلفن31111(035)

نمابر:36243888(035)
وبگاه اينترنتي:
www.ostanyazd.ir

رایانامه:

info@ostanyazd.ir

 

تلفن و اسامی مدیران استان

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در شانزدهمين نشست يزد شناسي:
لزوم هم افزايي سازمان ها براي تفهيم مناسب حجاب و عفاف به نسل جديد
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در همايش شانزدهم يزد شناسي با موضوع پيشينه عفاف و حجاب در يزد، گفت: ما هنوز زبان مناسب براي تفهيم عفاف و حجاب را براي نسل جديد نيافته ايم. از اين رو و با توجه به رسالت مهمي كه در اين خصوص است، نياز به هم افزايي...
به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار برگزار شد؛
دومين جلسه هيات نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد استان در سال جاري
دومين جلسه هيات نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد استان در سال جاري به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و با موضوع بررسي پرونده هاي واصله به دبيرخانه هيات نظارت برگزار شد.
نمایش 955 - 956 از 956 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 160

این سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟