نمایشگر یک مطلب

آدرس: یزد میدان

حضرت امام حسین(ع)
استانداری یزد
كدپستي:
8916188614

تلفن31111(035)

نمابر:36243888(035)
وبگاه اينترنتي:
www.ostanyazd.ir

رایانامه:

info@ostanyazd.ir

اسامي و تلفن مديران استان

آگاهی بستر مردم محور همه برنامه‌های توسعه است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:
آگاهی بستر مردم محور همه برنامه‌های توسعه است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: آگاهی بستر مردم محور همه برنامه‌های توسعه کشور است و بايد زمینه‌ای فراهم شود تا آگاهي مردم در جامعه افزايش يابد.
پايداري دين در پرتو توجه به امربه‌معروف و نهي از منكر است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:
پايداري دين در پرتو توجه به امربه‌معروف و نهي از منكر است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: پايداري دين و آئین‌های مذهبي ما در پرتو توجه به اصل امربه‌معروف و نهي از منكراست.
ضرورت تعامل همه دستگاه ها براي كنترل بيماري ايدز
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تاكيد كرد:
ضرورت تعامل همه دستگاه ها براي كنترل بيماري ايدز
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت: ضروري است همه دستگاه هاي دولتي، بخش خصوصي، رسانه ها و سازمان هاي مردم نهاد استان براي كنترل و پيشگيري از بيماري اچ آي وي (ايدز) تعامل و همكاري لازم را داشته باشند.
ورود بخش غير دولتي به حوزه ساماندهي امور سالمندان استان
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد خواستار شد:
ورود بخش غير دولتي به حوزه ساماندهي امور سالمندان استان
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار گفت: ضروري است بخش غير دولتي به حوزه ساماندهي امور سالمندان استان ورود پيداكند و كمبود ها را در بخش سلامت و تحقيقات سالمندي جبران نمايد.
ضرورت افزايش فرهنگ ترافيك در جامعه
مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداري يزد تأكيد كرد :
ضرورت افزايش فرهنگ ترافيك در جامعه
مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداري یزد گفت: ضروري است در جهت افزايش فرهنگ ترافيك و كاهش تصادفات در جامعه گامهاي اساسي برداشته شود.
مشاركت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه سوادآموزي
مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداري يزد خواستار شد:
مشاركت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه سوادآموزي
مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداري یزد مشاركت حداکثری مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد خيريه در حوزه‌های اجتماعي مانند سوادآموزي را خواستار شد.
نمایش 817 - 822 از 1,136 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 190

این سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟